• "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"

Garantii

Kõigile toodetele on tagatud kaheaastane garantii, mis kehtib juhul, kui on järgitud kasutus- ja hooldusjuhendi juhiseid. Garantii jõustub pärast toote üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist.

 

Garantii alla ei kuulu:

• Hooletuse tõttu tekkinud tootekahjustused.

• Ebaregulaarse hoolduse tõttu tekkinud tootekahjustused.

• Mehaanilised kahjustused (löökaugud, torkeaugud, kriimustused jms).

• Kokkupuude keemia, liiva, otsese päikese (tule) ja niiskusega.

• Kattekihi läikivuse vähenemine (näiteks värvi tuhmumine päikesevalguse mõjul).

• Loomulik kulumine ekspluateerimise ajal.

• Toote kasutamine ekstreemtingimustes ning kasutus- ja hooldusjuhendi ignoreerimine .

• Puidu deformeerumine liiga lähedale paigaldatud küttekeha (radiaator, kamin jms) tõttu.

• Maksimaalse lubatud raskuse ületamine.

 

Lisainfo

Garantii ei ole üleantav ning kehtib ainult toote ostjale. Ilma tootja ülevaatuseta omavolilised toote parandustööd ei ole lubatud ning muudavad garantii kehtetuks. Garantii ei kehti kui tekkinud probleemist pole koheselt teavitatud.

Täpsed garantiitingimused laadi alla siit